Tag Archives: virtual reality

Първият контакт

Този разказ е публикуван в сп. PC World и препратката е към сайта на изданието. Разказва се за бъдеще, в което виртуалната реалност е нормална част от ежедневието на хората, а аномалиите в нея са опасни и могат да отнемат човешки животи. Точно в тази атмосфера главният герой се сблъсква с изкуствен интелект, зародил се спонтанно в глобалната мрежа.

 

Първият контакт

– Не мога да изляза!

– Спокойно момче, ще те измъкнем Какво виждаш?

– Не знам, всичко наоколо се променя! Вече не виждам хоризонта …

– Успокой се, това е от аномалията във виртуалното пространство. Все още имаш няколко минути …

– Какво да направя?

– В момента нищо не можеш да направиш. Аз се казвам Миамото и ще поддържам връзка с теб. Когато стане възможно, ще ти кажа и ще имаш броени секунди да се махаш от тук.

– От полицията ли сте?

– Да, полковник от специалните части за борба с вируси и компютърни аномалии.

Миамото вече виждаше промените, настъпили във виртуалното небе, обгръщащи браузъра на момчето и надвиснали над милионите светлини, изграждащи информационния образ на град Чикаго. Той разбра, че не разполага с никакво време. Висящият в компютърно – генерираното небе браузър Continue reading Първият контакт

GAMIN’

Този доста стар разказ експлоатира темата за влиянието, което видеоигрите и виртуалната реалност биха могли да окажат върху съзнанието на геймърите. Писан е през 2003 г. и днес – повече от десет години по-късно – вижданията ми по въпроса са доста различни. Все пак реших да го публикувам тук, за да повдигна някои въпроси в момент, когато технологиите за виртуална реалност изживяват своя ренесанс.

GAMIN’

Ник се събуди от тревожно усещане. Все още беше в полузаспало състояние и затова не можеше да прецени дали шумът от приближаващите виетнамски хеликоптери е реален или е остатък от съня му. Усещаше, че те идваха и вероятно скоро щеше да бъде в обсега на оръдията им.

Обърна се на дясно – Катрин още спеше до него. Той се претърколи от леглото, стана и се опита да излезе от стаята, препъвайки се в захвърлената на пода компютърна клавиатура.

Влезе в кухнята. По неразчистената маса се търкаляха Continue reading GAMIN’